Dây Điện Dây Nhựa - Báo hộ lao động_hoàng hồng /thiết bị điện_hoàng hồng

Dây Điện Dây Nhựa - Báo hộ lao động_hoàng hồng /thiết bị điện_hoàng hồng

Dây Điện Dây Nhựa - Báo hộ lao động_hoàng hồng /thiết bị điện_hoàng hồng

Dây Điện Dây Nhựa - Báo hộ lao động_hoàng hồng /thiết bị điện_hoàng hồng

Dây Điện Dây Nhựa - Báo hộ lao động_hoàng hồng /thiết bị điện_hoàng hồng
Dây Điện Dây Nhựa - Báo hộ lao động_hoàng hồng /thiết bị điện_hoàng hồng
Địa chỉ : số 75 Nguyễn Cư Trinh, P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
0919.219.323
0933.269.038
0938.706.109

Dây Điện Dây Nhựa

Dây CV 1.0

Dây CV 1.0

Dây CV 1.0 – CADIVI – 100m
Dây cáp điện lực đơn CV 1.0 là dòng sản phẩm của công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1kV, lắp đặt cố định.
Dây CV 1.25

Dây CV 1.25

Dây CV 1.25 – CADIVI – 100m
Dây cáp điện lực đơn CV 1.25 là dòng sản phẩm của công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1kV, lắp đặt cố định.
Dây CV 1.5

Dây CV 1.5

Dây CV 1.5 – CADIVI – 100m
Dây cáp điện lực đơn CV 1.5 là dòng sản phẩm của công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1kV, lắp đặt cố định.
Dây CV 2.0

Dây CV 2.0

Dây CV 2.0 – CADIVI – 100m
Dây cáp điện lực đơn CV 2.0 là dòng sản phẩm của công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1kV, lắp đặt cố định.
Dây CV 2.5

Dây CV 2.5

Dây CV 2.5 – CADIVI – 100m
Dây cáp điện lực đơn CV 2.5 là dòng sản phẩm của công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1kV, lắp đặt cố định.
Dây CV 3.5

Dây CV 3.5

Dây CV 3.5 – CADIVI – 100m
Dây cáp điện lực đơn CV 3.5 là dòng sản phẩm của công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1kV, lắp đặt cố định.
Dây CV 4.0

Dây CV 4.0

Dây CV 4.0 – CADIVI – 100m
Dây cáp điện lực đơn CV 4.0 là dòng sản phẩm của công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1kV, lắp đặt cố định.
Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x0.5-(2x16/0.2)-0.6/1KV

Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x0.5-(2x16/0.2)-0.6/1KV

Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x0.5-(2x16/0.2)-0.6/1KV
Dây đôi mềm dẹt Vcmd2x16 thuộc công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Dây cáp điện ruột đồng bọc nhựa PVC (có hoặc không có vỏ) dùng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ...) tại các vị trí: Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn, lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn, hoặc chôn trong đất.
Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x0.75-(2x24/0.2)-0.6/1KV

Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x0.75-(2x24/0.2)-0.6/1KV

Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x0.75-(2x24/0.2)-0.6/1KV
Dây đôi mềm dẹt Vcmd2x24 thuộc công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Dây cáp điện ruột đồng bọc nhựa PVC (có hoặc không có vỏ) dùng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ...) tại các vị trí: Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn, lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn, hoặc chôn trong đất.
Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x1.0-(2x32/0.2)-0.6/1KV

Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x1.0-(2x32/0.2)-0.6/1KV

Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x1.0-(2x32/0.2)-0.6/1KV
Dây đôi mềm dẹt Vcmd2x32 thuộc công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Dây cáp điện ruột đồng bọc nhựa PVC (có hoặc không có vỏ) dùng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ...) tại các vị trí: Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn, lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn, hoặc chôn trong đất.
Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x1.5-(2x30/0.25)-0.6/1KV

Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x1.5-(2x30/0.25)-0.6/1KV

Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x1.5-(2x30/0.25)-0.6/1KV
Dây đôi mềm dẹt Vcmd2x30 thuộc công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Dây cáp điện ruột đồng bọc nhựa PVC (có hoặc không có vỏ) dùng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ...) tại các vị trí: Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn, lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn, hoặc chôn trong đất.
Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x2.5-(2x50/0.2)-0.6/1KV

Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x2.5-(2x50/0.2)-0.6/1KV

Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x2.5-(2x50/0.2)-0.6/1KV
Dây đôi mềm dẹt Vcmd2x50 thuộc công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Dây cáp điện ruột đồng bọc nhựa PVC (có hoặc không có vỏ) dùng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ...) tại các vị trí: Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn, lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn, hoặc chôn trong đất.
Dây CV 1.0

Dây CV 1.0

Dây CV 1.0 – DAPHACO – 100m
Dây cáp điện lực đơn CV 1.0 thuộc công ty DAPHACO sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Dây cáp đơn ruột đồng (Cấp 2), cách điện PVC sử dụng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm được lắp đặt trong điều kiện được bảo vệ, tránh tác động từ môi trường. Luồn trong ống điện chịu lực tại các vị trí như : Cố định trên tường, sàn, trần hoặc âm trong tường...)
Zalo
Hotline: 0919.219.323 - 0933.269.038 - 0938.706.109