Cáp Điện Cadivi - Báo hộ lao động_hoàng hồng /thiết bị điện_hoàng hồng

Cáp Điện Cadivi - Báo hộ lao động_hoàng hồng /thiết bị điện_hoàng hồng

Cáp Điện Cadivi - Báo hộ lao động_hoàng hồng /thiết bị điện_hoàng hồng

Cáp Điện Cadivi - Báo hộ lao động_hoàng hồng /thiết bị điện_hoàng hồng

Cáp Điện Cadivi - Báo hộ lao động_hoàng hồng /thiết bị điện_hoàng hồng
Cáp Điện Cadivi - Báo hộ lao động_hoàng hồng /thiết bị điện_hoàng hồng
Địa chỉ : số 75 Nguyễn Cư Trinh, P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
0919.219.323
0933.269.038
0938.706.109

Cáp Điện Cadivi

Dây CV 1.0

Dây CV 1.0

Dây CV 1.0 – CADIVI – 100m
Dây cáp điện lực đơn CV 1.0 là dòng sản phẩm của công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1kV, lắp đặt cố định.
Dây CV 1.25

Dây CV 1.25

Dây CV 1.25 – CADIVI – 100m
Dây cáp điện lực đơn CV 1.25 là dòng sản phẩm của công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1kV, lắp đặt cố định.
Dây CV 1.5

Dây CV 1.5

Dây CV 1.5 – CADIVI – 100m
Dây cáp điện lực đơn CV 1.5 là dòng sản phẩm của công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1kV, lắp đặt cố định.
Dây CV 2.0

Dây CV 2.0

Dây CV 2.0 – CADIVI – 100m
Dây cáp điện lực đơn CV 2.0 là dòng sản phẩm của công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1kV, lắp đặt cố định.
Dây CV 2.5

Dây CV 2.5

Dây CV 2.5 – CADIVI – 100m
Dây cáp điện lực đơn CV 2.5 là dòng sản phẩm của công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1kV, lắp đặt cố định.
Dây CV 3.5

Dây CV 3.5

Dây CV 3.5 – CADIVI – 100m
Dây cáp điện lực đơn CV 3.5 là dòng sản phẩm của công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1kV, lắp đặt cố định.
Dây CV 4.0

Dây CV 4.0

Dây CV 4.0 – CADIVI – 100m
Dây cáp điện lực đơn CV 4.0 là dòng sản phẩm của công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1kV, lắp đặt cố định.
Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x0.5-(2x16/0.2)-0.6/1KV

Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x0.5-(2x16/0.2)-0.6/1KV

Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x0.5-(2x16/0.2)-0.6/1KV
Dây đôi mềm dẹt Vcmd2x16 thuộc công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Dây cáp điện ruột đồng bọc nhựa PVC (có hoặc không có vỏ) dùng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ...) tại các vị trí: Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn, lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn, hoặc chôn trong đất.
Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x0.75-(2x24/0.2)-0.6/1KV

Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x0.75-(2x24/0.2)-0.6/1KV

Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x0.75-(2x24/0.2)-0.6/1KV
Dây đôi mềm dẹt Vcmd2x24 thuộc công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Dây cáp điện ruột đồng bọc nhựa PVC (có hoặc không có vỏ) dùng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ...) tại các vị trí: Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn, lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn, hoặc chôn trong đất.
Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x1.0-(2x32/0.2)-0.6/1KV

Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x1.0-(2x32/0.2)-0.6/1KV

Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x1.0-(2x32/0.2)-0.6/1KV
Dây đôi mềm dẹt Vcmd2x32 thuộc công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Dây cáp điện ruột đồng bọc nhựa PVC (có hoặc không có vỏ) dùng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ...) tại các vị trí: Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn, lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn, hoặc chôn trong đất.
Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x1.5-(2x30/0.25)-0.6/1KV

Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x1.5-(2x30/0.25)-0.6/1KV

Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x1.5-(2x30/0.25)-0.6/1KV
Dây đôi mềm dẹt Vcmd2x30 thuộc công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Dây cáp điện ruột đồng bọc nhựa PVC (có hoặc không có vỏ) dùng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ...) tại các vị trí: Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn, lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn, hoặc chôn trong đất.
Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x2.5-(2x50/0.2)-0.6/1KV

Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x2.5-(2x50/0.2)-0.6/1KV

Dây điện bọc nhựa PVC, dây đôi mềm dẹt VCmd-2x2.5-(2x50/0.2)-0.6/1KV
Dây đôi mềm dẹt Vcmd2x50 thuộc công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Dây cáp điện ruột đồng bọc nhựa PVC (có hoặc không có vỏ) dùng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ...) tại các vị trí: Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn, lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn, hoặc chôn trong đất.
Zalo
Hotline: 0919.219.323 - 0933.269.038 - 0938.706.109