Cáp Điên Daphaco - Báo hộ lao động_hoàng hồng /thiết bị điện_hoàng hồng

Cáp Điên Daphaco - Báo hộ lao động_hoàng hồng /thiết bị điện_hoàng hồng

Cáp Điên Daphaco - Báo hộ lao động_hoàng hồng /thiết bị điện_hoàng hồng

Cáp Điên Daphaco - Báo hộ lao động_hoàng hồng /thiết bị điện_hoàng hồng

Cáp Điên Daphaco - Báo hộ lao động_hoàng hồng /thiết bị điện_hoàng hồng
Cáp Điên Daphaco - Báo hộ lao động_hoàng hồng /thiết bị điện_hoàng hồng
Địa chỉ : số 75 Nguyễn Cư Trinh, P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
0919.219.323
0933.269.038
0938.706.109

Cáp Điên Daphaco

Dây CV 1.0

Dây CV 1.0

Dây CV 1.0 – DAPHACO – 100m
Dây cáp điện lực đơn CV 1.0 thuộc công ty DAPHACO sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Dây cáp đơn ruột đồng (Cấp 2), cách điện PVC sử dụng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm được lắp đặt trong điều kiện được bảo vệ, tránh tác động từ môi trường. Luồn trong ống điện chịu lực tại các vị trí như : Cố định trên tường, sàn, trần hoặc âm trong tường...)
Dây CV 1.5

Dây CV 1.5

Dây CV 1.5 – DAPHACO – 100m
Dây cáp điện lực đơn CV 1.5 thuộc công ty DAPHACO sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Dây cáp đơn ruột đồng (Cấp 2), cách điện PVC sử dụng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm được lắp đặt trong điều kiện được bảo vệ, tránh tác động từ môi trường. Luồn trong ống điện chịu lực tại các vị trí như : Cố định trên tường, sàn, trần hoặc âm trong tường...)
Dây CV 2.0

Dây CV 2.0

Dây CV 2.0 – DAPHACO – 100m
Dây cáp điện lực đơn CV 2.0 thuộc công ty DAPHACO sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Dây cáp đơn ruột đồng (Cấp 2), cách điện PVC sử dụng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm được lắp đặt trong điều kiện được bảo vệ, tránh tác động từ môi trường. Luồn trong ống điện chịu lực tại các vị trí như : Cố định trên tường, sàn, trần hoặc âm trong tường...)
Dây CV 2.5

Dây CV 2.5

Dây CV 2.5 – DAPHACO – 100m
Dây cáp điện lực đơn CV 2.5 thuộc công ty DAPHACO sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Dây cáp đơn ruột đồng (Cấp 2), cách điện PVC sử dụng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm được lắp đặt trong điều kiện được bảo vệ, tránh tác động từ môi trường. Luồn trong ống điện chịu lực tại các vị trí như : Cố định trên tường, sàn, trần hoặc âm trong tường...)
Dây đôi CV 2x16T

Dây đôi CV 2x16T

Dây đôi CV 2x16T – DAPHACO – 100m
Dây đôi mềm Vcmd 2x16T DAPHACO/Dây súp đôi thuộc công ty DAPHACO sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Dây điện mềm 2 ruột đồng (Cấp 5), cách điện PVC sử dụng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm được lắp đặt trong điều kiện được bảo vệ, tránh tác động từ môi trường. Luồn trong ống điện chịu lực tại các vị trí như : Cố định trên tường, sàn, trần hoặc âm trong tường, sàn bê tông...
Dây đôi CV 2x24T

Dây đôi CV 2x24T

Dây đôi CV 2x24T – DAPHACO – 100m
Dây đôi mềm Vcmd 2x24T DAPHACO/Dây súp đôi thuộc công ty DAPHACO sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Dây điện mềm 2 ruột đồng (Cấp 5), cách điện PVC sử dụng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm được lắp đặt trong điều kiện được bảo vệ, tránh tác động từ môi trường. Luồn trong ống điện chịu lực tại các vị trí như : Cố định trên tường, sàn, trần hoặc âm trong tường, sàn bê tông...
Dây đôi CV 2x32T

Dây đôi CV 2x32T

Dây đôi CV 2x32T – DAPHACO – 100m
Dây đôi mềm Vcmd 2x32T DAPHACO/Dây súp đôi thuộc công ty DAPHACO sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Dây điện mềm 2 ruột đồng (Cấp 5), cách điện PVC sử dụng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm được lắp đặt trong điều kiện được bảo vệ, tránh tác động từ môi trường. Luồn trong ống điện chịu lực tại các vị trí như : Cố định trên tường, sàn, trần hoặc âm trong tường, sàn bê tông...
Dây đôi CV 2x30T

Dây đôi CV 2x30T

Dây đôi CV 2x30T – DAPHACO – 100m
Dây đôi mềm Vcmd 2x30T DAPHACO/Dây súp đôi thuộc công ty DAPHACO sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Dây điện mềm 2 ruột đồng (Cấp 5), cách điện PVC sử dụng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm được lắp đặt trong điều kiện được bảo vệ, tránh tác động từ môi trường. Luồn trong ống điện chịu lực tại các vị trí như : Cố định trên tường, sàn, trần hoặc âm trong tường, sàn bê tông...
Dây Fa 2x2.5 - 100M

Dây Fa 2x2.5 - 100M

Dây Fa 2x2.5 - 100M
Dây pha mềm tròn FA 2X2.5 thuộc công ty DAPHACO sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Dây pha mềm 2,3 và 4 ruột đồng (Cấp 5), cách điện và vỏ bọc PVC. Sản phẩm được sử dụng linh hoạt trong dân dụng và kết nối thiết bị điện nhỏ có mức chịu tải giới hạn
Zalo
Hotline: 0919.219.323 - 0933.269.038 - 0938.706.109